TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Cho ý kiến về Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(15:12 | 04/01/2022)

 

          Sở Giao thông vận tải nhận được hồ sơ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi. Để có cơ sở tổng hợp cho ý kiến trước khi tham mưu UBND tỉnh nội dung liên quan đến ngành, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

          Đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 10 tháng 01 năm 2022 (thông qua phòng Kế hoạch Tài chính theo địa chỉ số 1190, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, số điện thoại liên hệ: 0918.307.235 gặp ông Lê Hoàng Nhân). Sau thời gian nêu trên, nếu các Sở, ban, ngành địa phương không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất.

          * Tài liệu Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được gửi kèm theo Công văn này (file số) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang: https://sgtvt.kiengiang.gov.vn .

          Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố quan tâm có ý kiến, để Sở hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

           Trân trọng!

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào