TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1531/QĐ-BGTVT Bộ GTVT Quyết định Giao thông vận tải Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ quan thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 23/11/2023
1418/QĐ-BGTVT Bộ GTVT Quyết định Giao thông vận tải Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 07/11/2023
475/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang 23/10/2023
345/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang 21/07/2023
339/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 18/07/2023
1015/QQ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Về việc công bố Đơn giá vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/04/2023
110/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 14/03/2023