TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
345/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang 21/07/2023
339/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 18/07/2023
1015/QQ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Về việc công bố Đơn giá vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/04/2023
110/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 14/03/2023
76/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 28/02/2023
31/QĐ-SGTVT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thưc hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. 31/01/2023
57/KH-SGTVT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Thông tin truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 20/01/2023