TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 28/02/2023
31/QĐ-SGTVT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thưc hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. 31/01/2023
57/KH-SGTVT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Thông tin truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 20/01/2023
185/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 02.2022 14/03/2022
91/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 01.2022 07/02/2022
25/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 12.2021 11/01/2022
02/SGTVT-KHTC SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Cho ý kiến về Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 04/01/2022