TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
185/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 02.2022 14/03/2022
91/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 01.2022 07/02/2022
25/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 12.2021 11/01/2022
02/SGTVT-KHTC SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Cho ý kiến về Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 04/01/2022
1198/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 11.2021 14/12/2021
1941/SGTVT-KCHT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang. 10/12/2021
1036/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/12/2021