TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
489/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tơ được cấp, thu hồi tháng 04 năm 2021 09/06/2021
1281/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/05/2021
379/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi năm 2021 19/05/2021
83/BDT-PCSDT UBND Công văn điều hành Dân tộc Công văn về việc thông tin, tuyên truyền thư chúc của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 13/04/2021
273/STTTT-TTBCBC UBND Công văn điều hành Thông tin truyền thông Công văn về việc thông tin, tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa Khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 25/03/2021
3087/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2020
QCVN 41:2016/BGTVT Bộ GTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông vận tải có công văn 8484/BGTVT-KHCN về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 31/07/2017