TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
562/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vikinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 06 năm 2021 12/07/2021
497/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phù hiệu hết giá trị sử dụng đối với phương tiện ngừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe cố định, xe buýt, xe tải 11/06/2021
493/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 5 năm 2021 09/06/2021
489/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tơ được cấp, thu hồi tháng 04 năm 2021 09/06/2021
1281/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/05/2021
379/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi năm 2021 19/05/2021
83/BDT-PCSDT UBND Công văn điều hành Dân tộc Công văn về việc thông tin, tuyên truyền thư chúc của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 13/04/2021