TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
273/STTTT-TTBCBC UBND Công văn điều hành Thông tin truyền thông Công văn về việc thông tin, tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa Khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 25/03/2021
3087/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2020
QCVN 41:2016/BGTVT Bộ GTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông vận tải có công văn 8484/BGTVT-KHCN về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 31/07/2017
số 63/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 07/11/2014
số 62/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải; Y tế Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 07/11/2014
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014