TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 30/06/2023
16/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa 30/06/2023
13/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy 30/06/2023
03/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/06/2023
37/2023/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư Giao thông vận tải Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 07/06/2023
10/2023/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Phân cấp thẩm quyền quản lý, vận hành khai thác, sử dụng và bảo trì cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/04/2023
03/2023/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tinrnh Kiên Giang 18/01/2023