TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/2024/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 16/04/2024
10/2024/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam 10/04/2024
19/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 23/02/2024
06/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 25/01/2024
55/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Hướng dẫn một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh - quản lý đường cao tốc 31/12/2023
51/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 31/12/2023
44/2023/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị đinh số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm đjnh xe cơ giới 29/12/2023