TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
số 65/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 10/11/2014
số 50/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT, ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quản lý cảng, bến thủy nội địa. 17/10/2014
số 56/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 56/TT-BGTVT, ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa. 24/10/2014
số 57/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT, ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cơ sở vật chất, kyt huật của cơ sở dậy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 24/10/2014
66/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông tư 66/2014/TT-BGTVT, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nươc thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới. 12/11/2014
số 80/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT, ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 30/12/2014
số 10/2015/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Quy định trách nhiệm và xư lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô. 15/04/2015