TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
số 62/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải; Y tế Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 07/11/2014
số 63/2014/TT-BGTVT Bộ GTVT Thông tư Giao thông vận tải Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 07/11/2014
QCVN 41:2016/BGTVT Bộ GTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông vận tải có công văn 8484/BGTVT-KHCN về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 31/07/2017
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014
865/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Hướng dẫn thí điểm về tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 14/10/2021
379/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi năm 2021 19/05/2021
493/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 5 năm 2021 09/06/2021