TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
497/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phù hiệu hết giá trị sử dụng đối với phương tiện ngừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe cố định, xe buýt, xe tải 11/06/2021
562/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vikinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 06 năm 2021 12/07/2021
02/SGTVT-KHTC SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Cho ý kiến về Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 04/01/2022
1198/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi phù hiệu, biển hiệu tháng 11.2021 14/12/2021
QCVN 41:2016/BGTVT Bộ GTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông vận tải có công văn 8484/BGTVT-KHCN về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 31/07/2017
273/STTTT-TTBCBC UBND Công văn điều hành Thông tin truyền thông Công văn về việc thông tin, tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa Khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 25/03/2021