TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
số 111/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Nghị định số 111/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu. 20/11/2014
số 110/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông vận tải Nghị định số 110/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đương thủy nội địa. 20/11/2014