TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2435/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Hướng dẫn thí điểm về tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 14/10/2021
1281/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/05/2021
3087/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2020
08/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2014