TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
số 1721/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Về việc phê duyệt các điểm dừng, đón trả khách trên các tuyến Quốc lộ 80, 63, 61, N1 và tuyến tránh thành phố Rạch Giá qua địa phần tỉnh Kiên Giang 18/08/2015
số 1245/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/06/2015
số 124/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Giao thông vận tải Quyết định số 124/QĐ-SGTVT ngày 22/5/2015 của Sở Giao thông vận tải Ban hành Quy định về phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/05/2015
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế SGTVT Quyết định Giao thông vận tải Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế 28/03/2013
số 18/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quy chế văn hóa công sở tại Sở Giao thông vận tải (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGTVT ngày 19/02/2013 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang) 19/03/2013