TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
số 18/QĐ-SGTVT SGTVT Quyết định Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quy chế văn hóa công sở tại Sở Giao thông vận tải (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGTVT ngày 19/02/2013 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang) 19/03/2013