TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 14

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1941/SGTVT-KCHT SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang. 10/12/2021
1036/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/12/2021
1890/SGTVT-VTPTNL SGTVT Công văn điều hành Giao thông vận tải Tuyên truyền về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 30/11/2021
865/TB-SGTVT SGTVT Thông báo Giao thông vận tải Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Hướng dẫn thí điểm về tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 14/10/2021
2435/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Hướng dẫn thí điểm về tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 14/10/2021
1267/SGTVT-VP Văn phòng SGTVT Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Công văn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 01/10/2021
562/TB-SGTVT SGTVT Báo cáo Giao thông vận tải Thông báo danh sách phương tiện và đơn vikinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp, thu hồi tháng 06 năm 2021 12/07/2021